บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด องค์กรธุรกิจที่เปิดดำเนินการมานาน
กว่า 10 ปีได้วางไว้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล จึงทำให้บริษัทมีความเป็นเอกภาพ โดดเด่น ได้พัฒนา
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ และพัฒนาเติบโตต่อไปเพื่อเป้าหมายที่ได้วางไว้
เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เราผลิตได้แก่งานป้ายโครงสร้างป้ายในอาคารป้ายนอกอาคาร
งาน BOOT ร้านต่างๆ งานพิมพ์ Inkjet SilkScreen ให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ทันสมัยตรงใจลูกค้าและความต้องการของตลาด
เราจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุด ส่งมอบให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
และให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทุกราย
บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ให้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของบริษัทด้านการผลิตสื่อโฆษณา
และในอนาคตเราจะรองรับการเติบโตของตลาดที่มีมากขึ้นด้วยการ
ผลิตที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจ
คณะผู้บริหารให้ความใส่ใจในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี
จึงได้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมายที่ได้
วางไว้ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทางด้านวิศวกรรมด้านงานกราฟิก
ด้านช่างสาขาต่างๆด้านงานบุคคลประสานงานงานป้ายและติดตั้ง
เพื่อรองรับงานของลูกค้าได้ตามที่ต้องการ

บริการของเรา
  ยินดีบริการด้านงานพิมพ์ทั้งระบบ P.O.P Silk Screen และ SIGNAGES FACTORY
ทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ แบบสติ๊กเกอร์ หรือขนาดใหญ่แบบป้ายบิลบอร์ด รวมไปถึงงานด้านโฆษณาทั่วไป อาทิเช่น
- ป้ายแขวน
- ป้ายหน้าร้าน
- ป้ายอักษร, ป้ายหิน
- ป้ายภายนอกอาคาร
- ป้ายภายในอาคาร
- J-Flag
- Bunting
- Sunshade
- Display, Standy, PP Board, Rollup
- Tri Vision
- Mobile Ad, Car Wrap, Truck Ad
- Tower Sign
- Light Box
- Banner
- Billboard
- Booth Decorative Signage
- Signage Design
- etc.
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย
บริษัทสามารถตอบสนองทุกความต้องการในงานพิมพ์ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด และตรงต่อเวลา
 
 
 
 
 
                 
การติดตั้ง
    เรามีอุปกรณ์ครบครัน
สำหรับการติดตั้งป้าย
พร้อมบุคลากรที่มีประสบ
การณ์ มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ มีการวางขั้นตอน
การติดตั้ง รูปแบบการติดตั้ง
และการคำนวณแรงลม
การรับน้ำหนัก รวมไปถึงความ
เหมาะสมในการวางตำแหน่ง
อุปกรณ์ที่เราใช้มีเพียงพอ
ไม่ว่าจะเป็นรถยก รถ
แม็คโคร อุปกรณ์ช่าง
รวมทั้งใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ท่านได้ไว้วางใจ
ในการบริการของเรา
   
                   
                     

Copyright 2011 / All Rights Reserved
บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานลาดพร้าว
244/2 ซอยลาดพร้าว 58 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2933-6378-9 แฟกซ์ 0-2933-8612
สำนักงานนวลจันทร์
15/529 ซอยนวลจันทร์ 21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-944-6612-5 แฟกซ์ : 02-944-6212