BANNER
        เป็นสื่อชนิดแขวนที่ได้รับความนิยมสูงสุด วัสดุที่ใช้มีหลากหลายให้เลือก อาทิเช่น ไวนิล ยามาด้า ยามาโมโต้สามารถเลือกใช้ได้หลายขนาดตาม ความเหมาะสม พิมพ์ด้วยสีที่มีคุณภาพสูงทนแดดและฝนได้นาน เราสามารถแยกงานพิมพ์ออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ งานพิมพ์ภายนอก และงานพิมพ์ภายใน ทั้ง 2 ชนิดนี้มีความต่างกันตรงน้ำหมึก ที่แยกออกเป็นหมึกน้ำ และหมึกน้ำมัน งานตกแต่งภายในอาคารจึงควรใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใน(indoor) ที่ให้ความละเอียดสูง สวยงาม ส่วนงานพิมพ์นอกอาคาร ที่ต้องทนแดด และฝน จึงควรใช้งานพิมพ์ภายนอกที่ให้ความทนทานกว่าทางบริษัทฯ ควรใช้เครื่องพิมพ์ outdoor ซึ่งมีความละเอียดคือ 720 dpi และ 1,440 dpi ครอบคุมความต้องการ และงบประมาณเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาแก่คุณ ทั้งงานพิมพ์คุณภาพ วัสดุงานพิมพ์ที่มีให้เลือกหลากหลาย บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์
 
 
 
                   
                             

Copyright 2011 / All Rights Reserved
บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานลาดพร้าว
244/2 ซอยลาดพร้าว 58 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2933-6378-9 แฟกซ์ 0-2933-8612
สำนักงานนวลจันทร์
15/529 ซอยนวลจันทร์ 21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-944-6612-5 แฟกซ์ : 02-944-62112