BILLBOARD
       

ป้ายที่ใช้สำหรับงานภายนอกอาคารบนอาคารใช้วัสดุโลหะและอโลหะ
เช่น แผ่นอลูมิเนียม แผ่นสังกะสี และแผ่นผ้า - ไม้ โดยได้รับการคำนวณ
น้ำหนักและการต้านแรงลมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ส่วนฐานรากมั่นคงตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม
กับการรับน้ำหนักและความปลอดภัยเป็นโฆษณาที่เน้นให้เห็นได้ใน
ระยะใกล้-ไกลเพื่อง่ายแก่การจดจำชื่อสถานที่สินค้าหรือตามที่ใช้
ประโยชน์นั้นๆ

 
 
 
                   
                             

Copyright 2011 / All Rights Reserved
บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานลาดพร้าว
244/2 ซอยลาดพร้าว 58 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2933-6378-9 แฟกซ์ 0-2933-8612
สำนักงานนวลจันทร์
15/529 ซอยนวลจันทร์ 21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-944-6612-5 แฟกซ์ : 02-944-62112