ป้ายภายในอาคาร
       

ป้ายภายในอาคารมีหลายประเภท เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อร้าน ป้ายชื่อบริษัท เป็นต้น วัสดุมีหลากหลายชนิด ทั้งโลหะ สแตนเลส อะครีลิค กล่องไฟ ซึ่งเราจะพบเห็นได้บ่อย ตามห้างฯ สำนักงานในอาคาร ศูนย์แสดงสินค้า โดยขนาดจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ และความเหมาะสม เป็นหลัก ป้ายภายในอาคารนี้สามารถควบคุมแบบงานได้ง่ายด้วยแสงไฟที่เรากำหนด และสภาพแวดล้อมโดยรวม ที่ไม่ผันแปรเหมือนป้ายนอกอาคาร ป้ายภายในอาคารส่วนใหญ่นั้นมักเปราะบางกว่าป้ายนอกอาคาร ที่ต้องทนต่อสภาพแวดล้อมทุกสภาวะ สาธารณชน

 
 
 
                   
                             

Copyright 2011 / All Rights Reserved
บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานลาดพร้าว
244/2 ซอยลาดพร้าว 58 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2933-6378-9 แฟกซ์ 0-2933-8612
สำนักงานนวลจันทร์
15/529 ซอยนวลจันทร์ 21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-944-6612-5 แฟกซ์ : 02-944-62112