LIGHTBOX
       

ป้ายกล่องไฟเป็นป้ายประเภทที่สามารถให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือในที่มีแสงสว่างน้อย เราจะเห็นได้จากตามร้านค้าห้องแถว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน เป็นต้น ทำให้เป็นที่สะดุดตา ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ช่วยกระจายแสงสว่างได้ดี เช่น แผ่นอะครีลิค ไวนิล แบ็คลิท เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบ ลักษณะการใช้งาน สถานที่ และขนาด การออกแบบโครงและกรอบจะขึ้นอยู่กับการดีไซน์ ป้ายกล่องไฟ มีการนำวัสดุหลากหลายคุณภาพมาใช้ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ
บัลลาต สายไฟ มีเดีย ราคาจึงแตกต่างกันไปตามคุณภาพ ซึ่งควรคำนึงความปลอดภัย ความประหยัด ระยะเวลา และการดูแลรักษาด้วย

 
 
 
                   
                             

Copyright 2011 / All Rights Reserved
บริษัท ไฮ-แอด ซายน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานลาดพร้าว
244/2 ซอยลาดพร้าว 58 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2933-6378-9 แฟกซ์ 0-2933-8612
สำนักงานนวลจันทร์
15/529 ซอยนวลจันทร์ 21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-944-6612-5 แฟกซ์ : 02-944-62112